טוען ... אנא המתן ...
תנאי השתתפות

שוטר/סוהר וכן אדם אחר המגויס/מועסק על ידי גוף הכפוף פיקודית או מינהלתית למשטרה, שמהות עיסוקו הינה מתן שירותי משטרה בלא הבדל גזע, דת ומין.

מי ששירת במשטרת ישראל, או בשירות בתי הסוהר כשוטר או כסוהר מן המניין חמש שנים לפחות, והתפטר מהמשטרה או משירות בתי הסוהר או פרש,

ובלבד שבקשתו להצטרף מחדש לארגון תוגש תוך חמש שנים מיום פרישתו כאמור.מי שמשרת באחת מיחידות המשמר האזרחי המכונות "היחידות המיוחדות", כל עוד הוא משרת ביחידות אלו.

על אף האמור לעיל, רשאית הנשיאות מנימוקים שיירשמו, לאשר קבלתו כחבר בארגון של שוטר או סוהר שפרש לגמלאות או שהתפטר,

אף אם תקופת שירותו במשטרה או בשב"ס היתה פחותה מחמש שנים, ואף אם בקשתו להצטרף מחדש לארגון באה מעבר לתקופות הזמן האמור.

דמי הצטרפות לארגון - 49 ש"ח 

לאלמנ/ה של חבר/ה איפ"א - 33 ש"ח