טוען ... אנא המתן ...
מוסדות הארגון
  • אסיפה הכללית
  • אסיפת הפעילים (אסיפת נציגים)
  • הנשיאות הארצית (ועד העמותה)
  • ועד הסניף
  • מבקר הארגון (ועדת בקורת)
  • האסיפה הכללית תהא מורכבת מכלל חברי הארגון
  • האסיפה הכללית תפעל אחת ל- 4 שנים למטרת בחירת אסיפת הפעילים (כל חבר לסניף שלו) ונשיאות הארגון.
  • בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל חבר קול אחד (שהוא משקל שווה)