טוען ... אנא המתן ...
תנאי השתתפות

אלה זכאים להתקבל כחברי ארגון

שוטר/סוהר אזרח עובד משטרה, אזרח עובד שירות בתי הסוהר, איש משמר הכנסת וכן אדם אחר המגויס/מועסק על ידי גוף הכפוף פיקודית או מינהלתית למשטרה או לשב"ס, שמהות עיסוקו הינה מתן שירותי משטרה בלא הבדל גזע, דת ומין.

מי ששירת במשטרת ישראל, או בשירות בתי הסוהר או במשמר הכנסת כשוטר או כסוהר או אזרח עובד משטרה או שב"ס או כאיש משמר הכנסת מן המניין חמש שנים לפחות, והתפטר מהמשטרה או משירות בתי הסוהר או פרש, ובלבד שבקשתו להצטרף מחדש לארגון תוגש תוך חמש שנים מיום פרישתו כאמור.

מתנדב המשרת כמתנדב משטרה, עוד הוא משרת ביחידות אלו, או בעל ותק של 5 שנים לפחות ופרש.

על אף האמור לעיל, רשאית הנשיאות מנימוקים שיירשמו, לאשר קבלתו כחבר בארגון של שוטר או סוהר או אזרח עובד משטרה או שב"ס או כאיש משמר הכנסת שפרש לגמלאות או שהתפטר, אף אם תקופת שירותו במשטרה או בשב"ס כאיש משמר הכנסת היתה פחותה מחמש שנים, ואף אם בקשתו להצטרף מחדש לארגון באה מעבר לתקופות הזמן האמור.

אסיפת הפעילים תוכל לקבל החלטה על צירוף סקטורים חדשים לארגון ובלבד שאלו יימנו על שורות יחידות כוחות הביטחון וההצלה של מדינת ישראל.

אלמנים ואלמנות של חברי הארגון, בתוך שנה מאובדן יקיריהם.

חבר איפ"א מחו"ל שעבר לישראל, חבר איפ"א מסניף אחר בעולם, באישור הסניף שלו, או שוטר ממדינה שאין בה סניף של איפ"א.

על אף האמור לעיל, לא יתקבל כחבר בארגון:

מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון, בין אם עקב כך פרש או פוטר מן השירות ובין אם לאו ו/או מי שבמועד הבקשה עומד כנגדו כתב אישום בעבירה פלילית שיש עימה קלון ו/או מי שמושעה מתפקידו. בהגדרת קלון, ייכללו, בין היתר, כל עבירה שיש בה משום גניבה, פריצה, הונאה, עדות כזב או שקר, הפרת צו שיפוטי, שיבוש הליכי משפט ו/או חקירה וכיו"ב.

דמי הצטרפות לארגון - 51 ש"ח